Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26.10. – 2.11. 2014 r.

Wszystkich zgromadzonych Gości oraz Parafian na Świętej Uczcie Pana w XXX Niedzielę Zwykłą witam serdecznie.

„Bóg jest miłością i jej źródłem. Dlatego też przykazanie miłości uczynił pierwszym i najważniejszym przykazaniem. Stąd też, gdy w godzinie sądu ostatecznego staniemy przed Bogiem, będziemy przede
wszystkim pytani o miłość wobec Boga i naszych braci. Nie można bowiem oddzielić miłości Boga od miłości bliźniego. Zbawiciel zapewnia nas, że cokolwiek uczyniliśmy bliźniemu – Jemu samemu uczyniliśmy.”

Kolekta w dzisiejszą niedzielę jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za wszelkie składane ofiary dziękuję „Bóg zapłać”. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na Seminarium Duchowne oraz Diecezję. Przed kościołem zbiórka na „Caritas” parafialny.

1.W dzisiejszą czwartą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji Misji i Misjonarzy polecając naszego Brata Grzegorza.

2. Dzieci, młodzież oraz dorosłych zapraszam w dzisiejszą niedzielę na godz.15.30 na Różaniec oraz w poniedziałek, wtorek i środę i piątek na godz.17.30, w czwartek po Mszy szkolnej. W środę zostaną rozdane na-
grody tym dzieciom, które uczestniczyły w Różańcu.

3. W tym tygodniu obchodzimy:

– we wtorek - święto APOSTOŁÓW SZYMONA i JUDY TADEUSZA
– w sobotę - uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Msze święte w tym dniu będą sprawowane o godz.8.00; 10.30 i 16.00. W kościele o g.15.00 rozpocznie się nabożeństwo za ++ oraz procesja na cmentarz, gdzie chcemy modlić się za zmarłych spoczywających na
naszym cmentarzu. Różaniec z wypominkami – zaleckami będzie odprawiany w niedzielę o godz.15.30,a od poniedziałku do piątku oprócz czwartku o godz.17.30.Zalecki – wypominki można składać w zakrystii bądź w kancelarii.
Od południa soboty tj. uroczystości Wszystkich Świętych oraz przez cały Dzień Zaduszny można uzyskać odpust zupełny za ++ pod zwykłymi warunkami; stan łaski uświęcającej, nawiedzenie kościoła, odmówienie „Ojcze nasz i Wierzę w Boga Ojca…” oraz dowolnej modlitwy w intencji Ojca Świętego. Wierni, którzy nawiedza cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny za dusze w czyścu cierpiące.
Odpust ten jest zupełny od 1.11 do 8.11 a w inne dni jest cząstkowy.
Msze św. za ++ Zalecanych i ++ Parafian oraz dusze w czyścu cierpiące będą odprawione w niedzielę o godz.10.30 oraz w środę godz.7.00.      Spowiedź święta w związku z uroczystością Wszystkich Świętych będzie:
dla dzieci w czwartek o godz. 15.00, dla młodzieży i dorosłych: w piątek od 16.30 do 17.30 oraz w czasie Różańca.
- w niedzielę – wspomnienie WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH.
Msze święte w tym dniu będą odprawione o godz. 8,00; 10,30 i 16.00.

4. Do sprzątania kościoła w piątek zapraszam Parafian z ul. Zowiśloka. Równocześnie dziękuję Parafianom za sprzątanie kościoła w sobotę –
„Bóg zapłać”.

5. Serdeczne „Bóg zapłać” składam Panom za pracę przy kościele oraz za pomoc w uprzątnięciu liści wokół kościoła w poniedziałek i sobotę. Równocześnie proszę Panów o dalszą pomoc w poniedziałek od godz.9.00.

6. W zakrystii są do nabycia kalendarze ścienne na 2015 r.- cena od 1,00 do 6,50 zł.

7. W związku z kończącym się sezonem, proszę Parafian i nie tylko Parafian do opłacenia wody i śmieci.

8. W ubiegłą niedzielę policzono obecność wiernych na Mszach świętych. W naszym kościele naliczono kobiet 227 /231/ a mężczyzn 294 /289/, łącznie 521 /520/ osób. Do Komunii św. przystąpiło 117 /124/ kobiet a mężczyzn 66 /78/, łącznie 183 /202/osoby.