Ogłoszenia Duszpasterskie

     OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE – 23.11. – 30.11. 2014 r.

Wszystkich zgromadzonych Gości oraz Parafian na świętej Uczcie Pana w Niedzielę – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata witam serdecznie

„Jezus Chrystus, Król Wszechświata, jest zarazem dobrym Pasterzem, który dba o swoje owce, szuka ich a przy końcu świata osądzi sprawiedliwie. Będzie sądził z miłości, jej praktycznej realizacji w naszym codziennym życiu, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii w słowach Króla, który mówi: „Wszystko,co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”

Kolekta w dzisiejszą niedzielę jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem zgodnie z prośbą Ks. Bpa Ordynariusza zbiórka na odbudowę katedry sosnowieckiej po poŻarze. Za wszelkie składane ofiary dziękuję – „Bóg zapłać”. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii..

1.Dziś w czwartą niedzielę miesiąca po Mszy porannej modlimy się w
intencji Misji i Misjonarzy, szczególnie polecając naszego Misjonarza
Brata Grzegorza.

2.Serdecznie zapraszam Parafian do uczestnictwa w dzisiejszą niedzielę
o godz.15.30 w nabożeństwie do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

3.W tym tygodniu obchodzimy:
– w poniedziałek – wspomnienie ŚŚ. ANDRZEJA DUN – LAC, Kapł. i
TOWARZYSZY, Mm.
– we wtorek – wspomnienie ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ, Dz i M.

4.Dzieci naszej Parafii zapraszam na Mszę św. szkolną w czwartek
o godz.17.15.

5.Młodzież klas III gimnazjum zapraszam na kolejną katechezę w sobotę o godz.15.00.

6.Do sprzątania kościoła zapraszam Parafian z ulic Bocznej oraz
Grodzkiej n-ry 2,3,4,5,7,8,9 i 10. Równocześnie dziękuję Parafianom
za sprzątanie kościoła w sobotę – „Bóg zapłać”.

7.Składam szczere podziękowanie „Bóg zapłać” Panom za pomoc w pracach przy kościele i probostwie w miniony poniedziałek. W tym miejscu serdecznie dziękuję Panom: Lipiński Teofil, Drabik Andrzej, Hajduk, Andrzej, Grosicki Grzegorz, Kowolik Paweł, Mol Andrzej, Walczakowski, Andrzej, Gaweł Łukasz oraz Grajczyk Alfons za pomoc w pracach przy kościele, na cmentarzu oraz na probostwie w mijającym roku.

8.W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Okres Adwentu. Już dzisiaj
zapraszam dzieci, młodzież oraz dorosłych na I-sze nabożeństwo
adwentowe na godz.15.30 w czasie Którego nastąpi poświęcenie
wieńców adwentowych i świeczek „Caritas” na stół wigilijny oraz
na Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 7.00 a w czwartek o
godz.17.15.

9.W zakrystii można kupić kalendarze na rok 2015 w cenie od 1 zł.
do 6,50 zł.